Valgdirektoratet / Valdirektoratet

Valgdirektoratet ble offisielt etablert fra 1. januar 2016.

Direktoratet vil omfatte rundt 30 årsverk med kompetanse innenfor IT, samfunnsvitenskap, jus og administrasjon. Direktoratet er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Tønsberg.

Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner. Direktoratet vil også jobbe valgfaglig utredning og analyse, evalueringer, og drift og forvaltning av valgadministrasjonssystemet EVA.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføringen vil fortsatt ligge i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.valg.no/