BLD - statsbudsjettet 2019

Barne- og likestillingsdepartementets budsjettforslag for 2019.

 

Pressemeldinger:

Barne- og likestillingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34