Statsbudsjettet 2011

 

Prop. 1 S BLD (2010 - 2011) For budsjetterminen 2011 (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon

Pressemeldinger:

Krafttak for de mest utsatte barna - barnevernspakke på 390 millioner

Raskere bosetting av flykninger i kommunene

Styring av fedres rett til foreldrepenger

Opphold på grunn av mishandling gir rett til introduksjonsprogram

Mer gratis kjernetid i barnehagene

Homoministerens skeive satsinger i 2011

Regjeringen vil øke støtten til adopsjonsorganisasjonene

Mobiliserer menn for å bekjempe vold mot kvinner

Miljømerkene Svanen og Blomsten skal gjøres bedre kjent

Finansportalen.no videreutvikles

Mer penger til de funksjonshemmedes organisasjoner