Statsbudsjettet 2017

 Barne- og likestillingsdepartementets pressetelefon:  97 77 36 34