Reservasjonssaken

Reservasjonsrett for fastleger har vært et politisk omstridt tema. Etter to høringsrunder ble det gjort en endring i fastlegeforskriften som fjerner legenes henvisningsplikt.
Følg saken