Høring – forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2014

Følg saken Reservasjonssaken