Historisk arkiv

Kvinnens rettigheter viktigst i reservasjonsmulighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Leger får bare mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort hvis det ikke går ut over kvinners rettighet til rask henvisning. Dette er overordnet i høringsnotatet om reservasjonsmulighet for fastleger.

De siste månedene har det vært stor oppmerksomhet om at det enkelte steder i landet har eksistert en praksis som strider mot reglene både når det gjelder forskrivning av prevensjon og henvisning til abort.

- Reservasjonsmuligheten vi nå sender på høring strammer ikke inn abortloven. Tvert imot. Den strammer inn praksisen som har eksistert i strid med regelverket i mange år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Leger i kommunehelsetjenesten har ingen rett til å nekte verken henvisning til abort eller forskrivning av prevensjon. Det får de heller ikke med forslaget til ny reservasjonsmulighet. Men de får mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort hvis det ikke går ut over kvinnens rett til rask henvisning til sykehus når hun ønsker abort.

- Jeg ser det som positivt å gi rom for etisk refleksjon hos legene, og ikke forvente at de automatisk skal utføre det staten bestemmer. Vi skal respektere dem som synes abort er etisk vanskelig – også om de er leger, sier Høie.

Leger får ingen rett eller mulighet til å reservere seg mot å forskrive prevensjon eller sette inn spiral. Ingen kvinne skal oppleve det som vanskelig å få abort fordi legen hennes ikke vil henvise til sykehus. Derfor er det lagt inn flere forutsetninger i forslaget som er sendt på høring:

  • Kvinner med fastlege som reserverer seg, skal få tilbud om konsultasjon hos annen lege i nærheten innen neste virkedag.
  • Fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten må dokumentere at de har inngått avtale med en annen lege som forplikter seg til å ta konsultasjoner som omhandler abort.
  • Fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten skal umiddelbart informere alle pasientene sine i brevs form. Pasientene får rett til å bytte fastlege som en følge av dette.

Det er kommunen som kan inngå avtale om reservasjon med fastleger. Men kommunen kan bare inngå slike avtaler dersom kvinnene på legens liste vil få tilbud om henvisning til abort på annen måte, uten urimelig ulempe. Kommunen har ansvar for at det er tilstrekkelig tilgang til fastleger som ikke har reservert seg, og kan si opp en avtale om reservasjon hvis de kvinnelige innbyggerne ikke får oppfylt sin rett til rask henvisning til abort eller rett til å skifte fastlege.

Kommunen får plikt til å opplyse innbyggerne hvilke av fastlegene som reserverer seg mot å henvise til abort.

Les høringsdokumentene om reservasjonsordningen for fastleger

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter