Revidert nasjonalbudsjett 2012

Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble lagt fram tirsdag 15. mai kl. 10.45.

Regjeringen vil styrke justissektoren med over 120 millioner kroner. Økningen skal gå til styrket beredskap og en mer effektiv utlendingsforvaltning.

Styrker beredskapen

Pressemelding Dato: 15.05.2012

Regjeringen foreslår å styrke beredskapen med 46,5 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Økningen skal gå til investeringer i Politiets sikkerhetstjeneste, etableringen av et sivilt situasjonssenter i Justis- og beredskapsdepartementet og ny helikopterhangar på Svalbard.

Kortere saksbehandlingstid og raskere retur

Pressemelding Dato: 15.05.2012

Regjeringen foreslår tiltak for å få raskere behandling av asylsaker, også i saker som omhandler barn. Samtidig skal antallet tvangsreturer økes, særlig når det gjelder personer som misbruker asylinstituttet for å selge narkotika.

Bedre sikkerhet for Det mosaiske trossamfund

Pressemelding Dato: 15.05.2012

Regjeringen foreslår å bevilge 7,2 millioner kroner til sikkerhetstiltak ved Det mosaiske trossamfund (DMT).

Budsjettdokumenter

Artikkel Sist oppdatert: 22.08.2012

Til toppen