Jordbruksforhandlingene 2009 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte

Avtaler og protokoller