Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 141-160 av 4039 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata

  19.12.2017 Plan/strategi Kunnskapsdepartementet

  Forskning som skjer ved bruk av offentlige midler, skal være til det beste for alle. Derfor er det viktig at også dataene bak forskningsresultatene er tilgjengelige for flest mulig: for andre forskere, men også for forvaltningen og næringslivet.

 • Europaparlamentets plenumssesjon 11.-14. desember

  Rapport fra Eli Jonsvik, forsvarsråd Erik Breidlid, finansråd Bjarne Stakkestad og råd for helse- og mattrygghet Maren Ringstad Widme.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Europaparlamentet avholdt plenumssesjon 11.-14. desember.

 • Ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035

  Rapport fra miljøråd Hege Rooth Olbergsveen, EU-delegasjonen.

  18.12.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Foreløpig avtale i 18. time i trilogforhandlinger om ambisiøst avfallsregelverk mot 2030 og 2035.

 • Nasjonal diabetesplan 2017-2021

  13.12.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Det overordnete målet med Nasjonal diabetesplan er å forbedre helse- og omsorgstjenestensarbeid med å forebygge, følge opp og behandle personer med diabetes.

 • Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)

  12.12.2017 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

  Hjernehelse er et nytt begrep i Norge. Nasjonal hjernehelsestrategi (2018-2024) skal angi retning for forebyggende tiltak, helse- og omsorgstjenester og forskning.

 • Bedriftshelsetjenesteordningen – pris og kontakt

  Ipsos-rapport

  08.12.2017 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  Ekspertgruppen som skal gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge, har fått gjennomført en undersøkelse av kostnader og tidsbruk blant BHT-er.

 • Evaluering av integreringsmottak

  06.12.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Første delrapport i "Evaluering av integreringsmottak".

 • Utredning av Statens kunstnerstipend (2016)

  01.12.2017 Rapport Kulturdepartementet

  Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere har vurdert organiseringen av statens kunstnerstipend.

 • Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2017

  30.11.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2017. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske

 • Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

  28.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  I desember 2016 ble hendelsen som refereres til som «Nødnett-saken» kjent. Saken satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. På bakgrunn av hendelsen og opplysninger i media om at Nødnett kunne påvirkes negativt, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Økonominytt nr. 12/2017

  Rapport fra EU-delegasjonens finansråder Bjarne Stakkestad og Lone Semmingsen.

  27.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I dette nummeret av Økonominytt kan du lese rapportene fra Eurogruppens og ECOFINs møter i november.                                         Du finner også artikler om enigheten om EUs budsjett for 2018, Kommisjonens høstprognose, finansmarkedssaker

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (7/2017)

  Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

  24.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Hovedsak i Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk nr. 7-2017 er EU-initiativ og virkemidler for smarte løsninger i kommunene. Ellers kan du bl.a. lese om EUs reviderte verktøykasse for kvalitet i offentlig administrasjon og ny

 • Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  21.11.2017 Rapport Justis- og beredskapsdepartementet

  Status for tiltakene per november 2017.

 • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Praksis og prinsipper

  17.11.2017 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne rapporten presenterer informasjon, funn og resultater fra flere undersøkelser som belyser ulike problemstillinger og aspekter ved lokale folkeavstemninger generelt, og de mer enn 200 folkeavstemningene som de siste årene har blitt gjennomført

 • Europakommisjonen la fram melding om utdanning og kultur 14. november

  Rapport fra EU-delegasjonens utdanningsråd Ragnhild Skålid.

  16.11.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  Dokumentet er et bidrag fra Europakommisjonen til stats- og regjeringssjefenes diskusjoner under Social Summit i Gøteborg 17. november, der utdanning og kultur står på dagsorden under lunsjen.

Til toppen