Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4121-4140 av 4173 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • A brief summary of the 1997 evaluations

  01.09.1998 Rapport Utenriksdepartementet

  A brief summary of the 1997 evaluations: Use of Norwegian aid for HIV/AIDS programmes (1.97) The evaluation concludes that the allocation for HIV/AIDS programmes has been a valuable, appropriate and effective contribution to efforts to combat AIDS

 • Utdanningspermisjon

  21.08.1998 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredning fra et partssammensatt utvalg oppnevnt i statsråd 21. august 1998 Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 7. desember 1998 Til Kommunal- og regionaldepartementet Ved kongelig resolusjon av 21. august 1998 ble det oppnevnt et

 • Plan for å motvirke antibiotikaresistens

  06.07.1998 Plan/strategi Helse- og omsorgsdepartementet

 • Vedlegg 5-3 kostnader for sykehusene-bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  24.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  3. Kostnader for sykehusene 3.1 Kostnader fordelt på sykehus og antall studier Modell Regnskaps tall (TNOK) Anslag (TNOK) Total kostnad (TNOK) Kostnad pr student (NOK) Kostnad (eksl. studentlønn) pr student (NOK) Sykehus med An/In/Op/Pe/On Gjøvik

 • Vedlegg 5-2 Angrepsvinkel - bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  23.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  2. Angrepsvinkel og gjennomføring av informasjonsinnhentingen Beskrivelse Vår oppgave har vært å bistå Departementet med å innhente økonomisk informasjon knyttet til fylkessykehusenes kostnader ved bedriftsinterne videreutdanninger. Det har ikke

 • Vedlegg 5 kartlegging av kostnader vedr. bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleie

  23.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Innhold: Kartlegging av kostnader vedrørende de bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie (skjema i Wordformat) linkdoc014005-990309#doc1. Innledning og sammendrag linkdoc014005-990309#doc1.1 Innledning linkdoc014005-990309P59_3269#

 • Vedlegg 5-1-1 bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  23.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning Bakgrunn Stortinget har ved sin behandling av Budsjett-innst. S.nr.12 (1996-97) vedtatt at de bedriftsinterne videreutdanninger skal overføres til høgskolene. For å utrede konsekvensene av Stortingets

 • Undersøkelse om Samarbeidet mellom hjem og skole. Faktaark

  17.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Fakta-ark Undersøkelse om foreldrenes opplevelse av samarbeidet mellom hjem og skole - grunnskolen En undersøkelse utført for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Feedback A/S har våren 1998 utført en undersøkelse om hvordan foreldre

 • Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi

  09.06.1998 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi 9. juni 1998 Innholdsfortegnelse Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi - Bakgrunn for arbeidet og oppfølging 1. Bakgrunn 2. Rammebetingelsene for

 • Vedlegg 7

  26.05.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 7 Forslag til skisse for rammeplan for videreutdanning i anestesi-, intensiv, operasjons- og barnesykepleie Omfang: 3 semester, 40-50% teori og 50-60% veiledet praksisstudier. Vekttall: 30 vt Utdanningene tar sikte på å utdanne sykepleiere

 • Vedlegg 2b

  08.05.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2b Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning - en presisering. av HENNING JAKHELLN professor 8. mai 1998 I. Jeg viser til henvendelse 5. ds., hvor det blir bedt om en presisering av hva som vil være den

 • Vedlegg 4

  14.04.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 4 DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT Vår dato 14.04.98 Vår referanse 98/4830/iwa/mm Saksbehandler, innvalgstelefon Ivar Walle / 22247753 Norgesnettrådets sekretariat ved Anne Espolin Johnsen Boks 8150 Dep. 0033 OSLO

 • ved2a

  06.04.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Follow-up plan for handling the year 2000 problem in Norway

  03.04.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • Vedlegg 6

  30.03.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Vedlegg 3

  27.02.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 3 Videreutdanning i sykepleie - godkjenning av utdanninger og studenters muligheter for støtte Vi viser til brev 27.02.98. Etter Lånekassens forskrifter for 1998-99 kap. I, pkt. 3.2.2 kan det ikke tildeles støtte til etatsopplæring eller

 • Vedlegg 5-4-1 Aust-Agder sentralsykehus-bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  17.02.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

Til toppen