Rapportar, planar og strategiar

Rapportar blir ofte laga av forskarar og eksterne utval på oppdrag for departementa. Dei kan mellom anna omfatte analysar og kartleggingar. Planar og strategiar blir ofte laga av eit eller fleire departement.

Viser 4101-4120 av 4146 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg 5-1-1 bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  23.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning Bakgrunn Stortinget har ved sin behandling av Budsjett-innst. S.nr.12 (1996-97) vedtatt at de bedriftsinterne videreutdanninger skal overføres til høgskolene. For å utrede konsekvensene av Stortingets

 • Undersøkelse om Samarbeidet mellom hjem og skole. Faktaark

  17.06.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Fakta-ark Undersøkelse om foreldrenes opplevelse av samarbeidet mellom hjem og skole - grunnskolen En undersøkelse utført for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Feedback A/S har våren 1998 utført en undersøkelse om hvordan foreldre

 • Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi

  09.06.1998 Rapport Nærings- og fiskeridepartementet

  Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi 9. juni 1998 Innholdsfortegnelse Nasjonal strategi for næringsrettet bioteknologi - Bakgrunn for arbeidet og oppfølging 1. Bakgrunn 2. Rammebetingelsene for

 • Vedlegg 7

  26.05.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 7 Forslag til skisse for rammeplan for videreutdanning i anestesi-, intensiv, operasjons- og barnesykepleie Omfang: 3 semester, 40-50% teori og 50-60% veiledet praksisstudier. Vekttall: 30 vt Utdanningene tar sikte på å utdanne sykepleiere

 • Vedlegg 2b

  08.05.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2b Sykepleieres arbeidsrettslige stilling ved bedriftsintern videreutdanning - en presisering. av HENNING JAKHELLN professor 8. mai 1998 I. Jeg viser til henvendelse 5. ds., hvor det blir bedt om en presisering av hva som vil være den

 • Vedlegg 4

  14.04.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 4 DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT Vår dato 14.04.98 Vår referanse 98/4830/iwa/mm Saksbehandler, innvalgstelefon Ivar Walle / 22247753 Norgesnettrådets sekretariat ved Anne Espolin Johnsen Boks 8150 Dep. 0033 OSLO

 • ved2a

  06.04.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Follow-up plan for handling the year 2000 problem in Norway

  03.04.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

 • Vedlegg 6

  30.03.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Handlingsplan for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn til Forsvaret

  17.03.1998 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Dette dokumentet har egen design og navigasjon. Klikk her for å komme til dokumentet. location.replace("/fd/html/rekruttering/")

 • Vedlegg 3

  27.02.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 3 Videreutdanning i sykepleie - godkjenning av utdanninger og studenters muligheter for støtte Vi viser til brev 27.02.98. Etter Lånekassens forskrifter for 1998-99 kap. I, pkt. 3.2.2 kan det ikke tildeles støtte til etatsopplæring eller

 • Vedlegg 5-4-1 Aust-Agder sentralsykehus-bedriftsinterne videreutdanninger i sykepleiehøgskolene

  17.02.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Elevatferd og læringsmiljø

  Lærernes erfaringer med og syn på elevatferd og læringsmiljø i grunnskolen

  11.02.1998 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • T-1210 Utvikling av fem miljøbyer

  Midtveisrapport

  27.01.1998 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  INNHOLD Forord SAMMENDRAG - ERFARINGER OG ANBEFALINGER 1. MILJØBYARBEIDET GENERELT 2 MILJØBYENE 3. SATSINGSOMRÅDENE, arbeidet i de seks faggruppene Vedlegg:

 • Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

  16.01.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Plandokument Regjeringens oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet 21. april 1998 K-0611B SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. PLANENS MÅL 3. ÅR 2000 PROBLEMET - HVA ER DET ? 4. ANSVAR OG

 • Kapittel 4 Mål og tiltak

  01.01.1998 Rapport Helse- og omsorgsdepartementet

 • Handlingsplan for IT på kulturområdet 1998 - 2001

  13.10.1997 Plan/strategi Kulturdepartementet

 • Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997

  01.10.1997 Plan/strategi Forsvarsdepartementet

  Handlingsplan for økt inntak av lærlinger i forsvaret 1997 INNHOLD Innledning Bakgrunn Mål Ansvars- og oppgavefordeling Ulike kategorier lærlinger Formidling av lærlinger til Forsvaret Tilskuddsordninger ved inntak av lærlinger Status Prioriterte

 • T-1193 Handel, tilgjengelighet og bymiljø

  Handel, tilgjengelighet og bymiljø - Fakta og innspill til en sentrumspolitikk.

  26.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  T-1193 ISBN 82-457-0160-2 Denne rapporten er utarbeidet som et ledd i Miljøbyprogrammet. Samspill og konflikt mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø er kjernespørsmål i

 • T-1194 Fylkesplanlegging

  Sammen om fylkesplanleggingen. Rapport fra arbeidsgruppe som har utredet samarbeidet mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og statlige etater om fylkesplanleggingen

  18.08.1997 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til toppen