T-924 Miljøbyen 1991

Miljøby- og sysselsettingsprosjektet 1991

T-924/ 1992
ISSN 0801-2768

Utvikling av miljøbyer er et nytt arbeidsfelt for Miljøverndepartementet. I 1991 ble det gjennom departementet formidlet 32 mill. kroner i ekstraordinære sysselsettingsmidler til miljøbytiltak i ti utvalgte kommuner.

I denne publikasjonen presenteres et utvalg av disse prosjektene.

De prosjektene som er tatt med, skal vise noe av bredden i miljøbytiltakene men dekker ikke alle de områdene som faller innenfor definisjonen av «Miljøbyen». En liste over prosjektene som fikk støtte i 1991 finnes på sidene 42-43.

Rapporten «Miljøbyen 1991; Miljøby- og sysselsettingsprosjektet 1991» (pdf - 16Mb)

 

 
Rapport T-924 «Miljøbyen 1991» - Miljøby- og sysselsettingsprosjektet 1991