§ 20-3 - Elektronisk utsendelse av forsikringsbevis og forsikringsvilkår 2

Saksnr. 200412027 EP ASL
Dato: 21.03.2004

 

Elektronisk utsendelse av forsikringsbevis og forsikringsvilkår


Vi viser til Deres brev 8. mars 2005.

Som det fremgår av vårt brev 22. desember 2004, vil vi ikke utelukke at forsikringsavtaleloven § 20-3 kan forstås slik at det er tilstrekkelig å gjøre forsikringsbevis og forsikringsvilkår tilgengelig ved at kunden selv kan hente dokumentene på et nettsted ved bruk av brukernavn og passord, forutsatt at kunden selv ønsker dette. Spørsmålet er imidlertid usikkert, og vi vil være oppmerksom på problemstillingen i forbindelse med videre lovendringsarbeid.