Tolkningsuttalelser om forsikringsvirksomhetsloven