Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsikringsvirksomhetsloven

Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven)

Denne lov gjelder forsikringsselskaper, pensjonsforetak og virksomhet som drives av slike foretak. Med pensjonsforetak menes pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak. Reglene i kapittel 11 om flytting gjelder også for banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Kongen kan bestemme at loven her skal gjelde for pensjonsfond og kan gi nærmere regler om dette.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen