Forsikringsvirksomhetsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven)

Loven gjelder forsikringsforetak og pensjonsforetak som driver virksomhet i henhold til finansforetaksloven, med mindre annet følger av bestemmelse gitt i eller i medhold av denne loven.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser