Meld. St. 9 (2009 – 2010)

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no