Forsida

Prop. 1 S (2014 – 2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapittel: 1400 – 1482 Inntektskapittel: 4400 – 4481 og 5578

Til innhaldsliste

Tilråing

Klima- og miljødepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2014 – 2015) om statsbudsjettet for år 2015 blir dei forslag til vedtak ført opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida av dokumentet