Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Selv som det i stor grad er opp til kommunene å avgjøre hvor omfattende en ønsker at en slik omstillingsprosess skal være, så er det en del som er felles for alle. Departementet skisserer i denne veilederen rammene sammenslåingene skal skje innenfor.

Les dokumentet

Denne veilederen tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen og frem til de er én ny kommune.

Bilde av jente med byggeklosser