Forpaktningslova

LOV-1965-06-25-1 Lov om forpakting

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter