Forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter og rapportering av gjestenes fangst. Kvoten for hvor mye fisk som kan tas ut av landet foreslås økt fra 15 kg til 30 kg for turister som har fisket ved en registrert bedrift.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.11.2016