Forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en enkel registreringsordning for turistfiskebedrifter og rapportering av gjestenes fangst. Kvoten for hvor mye fisk som kan tas ut av landet foreslås økt fra 15 kg til 30 kg for turister som har fisket ved en registrert bedrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2016

Departementene

Sametinget

 

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Sjøfartsdirektoratet

Tolldirektoratet

Skattedirektoratet

Miljødirektoratet

Sjømat Norge

 

Regelrådet

 

Havforskningsinstituttet

Norsk institutt for naturforskning

NOFIMA

NORUT

Universitetet i Tromsø v/Norges fiskerihøgskole

NHH v/Samfunns- og næringslivsforskning

Norsk Sjømatsenter

 

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Vest-Norges Fiskesalslag

Rogaland Fiskesalgslag

Skagerakfisk

Norges Sildesalgslag

 

Redningsselskapet

 

Kommunenes Sentralforbund

Landsdelsutvalget

Vestlandsutvalget

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylke

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

 

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Pelagisk foreining

Fiskebåt

Landsorganisasjonen

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

NNN

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fiskekjøpernes Forening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

NHO Reiseliv

Virke

NCE Tourism Fjord Norway

 

Din Tur AS

Novasol AS

 

Norges jeger og fiskerforbund

Norges fritids- og småfiskerforbund

 

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

 

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Følg saken