Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2011