Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2011

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)

Departementene
Sametinget

Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Sjøfartsdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning
Eksportutvalget for fisk

Havforskningsinstituttet
Norsk institutt for naturforskning
NOFIMA
NORUT
Universitetet i Tromsø v/Norges fiskerihøgskole
NHH v/Samfunns- og næringslivsforskning
Norsk Sjømatsenter

Norges Råfisklag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Vest-Norges Fiskesalslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Norges Sildesalgslag

Redningsselskapet

Kommunenes Sentralforbund
Landsdelsutvalget
Vestlandsutvalget
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk forening
Landsorganisasjonen
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
NNN
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Fiskekjøpernes Forening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
NHO Reiseliv
HSH

Din Tur AS
Novasol AS

Norges jeger og fiskerforbund
Norges fritids- og småfiskerforbund

Norges Naturvernforbund
WWF Norge

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Sparebankforeningen

 

Følg saken