Høring - endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen - Forslag til endring av grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling fra 120 000 omsatte og slaktede dyr til 140 000 dyr, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2013

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling fra 120 000 omsatte og slaktede dyr til 140 000 dyr, på høring.