Historisk arkiv

Åpner for større enheter i kyllingproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet foreslår å heve produksjonsgrensen slik at kyllingsprodusenter kan øke sin årlige produksjon fra 120 000 til 140 000 dyr. Det innebærer en økning på 17 prosent.

Landbruks- og matdepartementet foreslår å heve produksjonsgrensen slik at kyllingsprodusenter kan øke sin årlige produksjon fra 120 000 til 140 000 dyr. Det innebærer en økning på 17 prosent. 

Landbruks- og matdepartementet sender i dag ut på høring forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner (”husdyrkonsesjonsregelverket”). Endringsforslaget innebærer at konsesjonsfri produksjon av kylling økes fra 120 000 omsatte og slaktede dyr til 140 000, eller ca. 17 prosent. 

Hovedbegrunnelsen for forslaget er ifølge Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum at man innen kyllingproduksjonen har hatt en produktivitetsforbedring som innebærer at man kan produsere om lag 140 000 kylling i de bygninger som ble bygd for 120 000 dyr når grensen ble justert sist i 2004. For de andre kraftfôrbaserte produksjoner har vi ikke hatt samme produktivitetsutvikling. 

- Samtidig er markedssituasjonen for kylling sånn at det er rom for en økt konsesjonsgrense uten at det vil skape markedsmessige forstyrrelser sier statsråd Vedum. Tvert imot innebærer dette at flere produsenter relativt raskt kan øke sin produksjon slik at den økte etterspørselen i markedet kan dekkes med norsk produksjon i stedet for import. Derfor tar vi sikte på at justeringen av regelverket vil gis virkning for hele kalenderåret 2013. For næringen vil det også være en fordel og gi økte inntekter at ledig bygningskapasitet kan utnyttes til økt matproduksjon sier han.

Departementet foreslår ikke endringer i konsesjonsgrensene for egg og gris.

Kyllinger
Landbruks- og matdepartementet foreslår å heve produksjonsgrensen slik at kyllingsprodusenter kan øke sin årlige produksjon. (Foto: Torbjørn Tandberg)