Høring - Opphevelse av medieeierskapsloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om opphevelse av medieeierskapsloven. Notatet redegjør for hvordan mediepolitiske hensyn vil bli ivaretatt gjennom konkurranselovens regler om fusjonskontroll. I tillegg foreslås lovbestemmelser for å opprettholde Medietilsynets rolle og oppgaver når det gjelder å fremme åpenhet og innsyn i medieeierskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2015

Vår ref.: 12/2411

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen også for andre enn de som står på høringslisten.

Høringsfristen er 25. september 2015.

Med hilsen 

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
fagdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Abelia
Advokatfirma Arntzen de Besche
Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
Advokatfirmaet Grette DA
Advokatfirmaet Haavind AS
Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Kluge DA
Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokatfirmaet Selmer DA
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
Advokatfirmaet Thommessen AS
Advokatfirmaet WiersholmAS
Advokatfirmaet Wikborg Rein
Akademikerne
Aller Media
Amedia
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
Berner Gruppen
Bonnier Media
Brækhus Dege Advokatfirma DA
Brønnøysundregistrene
Bull & Co Advokatfirma AS
Datatilsynet
Deloitte Advokatfirma AS
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Fagpresses Forening
Det juridiske Fakultet UiB
Det juridiske Fakultet UiO
Det juridiske Fakultet UiT
Domstoladministrasjonen
Edda Media
Egmont Norge AS
Familie &  Medier
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Føyen Advokatfirma DA
Handelshøyskolen BI
Hegnar Media
IKT-Norge
Institusjonen Fritt Ord
Kabel Norge
Konkurransetilsynet
KPMG
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Kvale Advokatfirma DA
Landslaget for Lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Medietilsynet
Mentor Medier
Modern Times Group AB
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NHST Media Group
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges Juristforbund
Norges televisjon AS
Norkring AS
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk tidsskriftforening
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Economics
Polaris Media
PWC
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
RiksTV
Sàlas
Sámediggi/Sametinget
SBS Discovery AS
Schibsted ASA
Sivilombudsmannen
Telenor ASA
TV 3 AS
TV2 Gruppen
TVNorge AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen, institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Oslo, institutt for medier og kommunikasjon
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim 
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM