Høring - Opphevelse av medieeierskapsloven

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om opphevelse av medieeierskapsloven. Notatet redegjør for hvordan mediepolitiske hensyn vil bli ivaretatt gjennom konkurranselovens regler om fusjonskontroll. I tillegg foreslås lovbestemmelser for å opprettholde Medietilsynets rolle og oppgaver når det gjelder å fremme åpenhet og innsyn i medieeierskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2015