Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

Klima- og miljødepartementet sender med dette "Grønn konkurransekraft - rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft" på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2016