Bedre vekst, lavere utslipp – regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Last ned strategien.Last ned strategien (pdf)

Å bygge grønn konkurransekraft for Norge betyr å kutte klimagassutslipp, øke verdiskapingen og sikre høy sysselsetting. Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft skal bidra til å gi forutsigbare rammer for den grønne omstillingen i Norge. Strategien fastslår syv prinsipper og presenterer politikk for å styrke vår grønne konkurransekraft og omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Regjeringen utnevnte i juni 2015 et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft bestående av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Utvalget skulle lage et forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. De leverte sine anbefalinger i oktober 2016. Anbefalingene fra ekspertutvalget, og de viktige innspillene som ble levert til dette utvalget, har vært et sentralt grunnlag for regjeringens strategi. Det samspillet som utvalget etablerte med aktører på tvers av en rekke bransjer og sektorer, blir viktig å videreføre når denne strategien skal følges opp. Norge har god tradisjon for samspill i omstillingsprosesser. Med stadig raskere og mer dyptgripende teknologiske og markedsmessige endringer globalt, blir slikt samspill ikke mindre viktig for å gjøre Norge til en vinner i den grønne omstillingen.

Publikasjonskode: T-1562 B
Design og ombrekking: Melkeveien Designkontor as
Foto: AdobeStock der ikke annet er angitt