Innbyggerundersøkelsen del 2

Innbyggerundersøkelsen del 2 er en brukerundersøkelse som omfatter 23 statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. Resultatene gir økt innsikt i brukernes oppfatninger av virksomheter innen områdene oppvekst og utdanning, helse, omsorg, myndighetsorganer og Den norske kirke.

Innbyggerundersøkelsen - Del 2 (PDF) 

Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt.

Innbyggerundersøkelsen del 2 ble gjennomført våren og sommeren 2010. Innbyggerundersøkelsens del 1 ble gjennomført i 2009, og ble besvart av innbyggere både med og uten erfaring med virksomhetene. Del 2 er kun besvart av brukerne.

Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer. Alle data er tilgjengelige på www.difi.no.

Se også: