Innbyggerundersøkelsen

Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge

Innbyggerundersøkelsen viser at et klart flertall av innbyggerne er svært tilfredse med å bo i Norge og i egen kommune. Det er også klart flere positive enn negative inntrykk av det offentlige tjenestetilbudet, både det statlige, kommunale og fylkeskommunale.

Innbyggerundersøkelsen - Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge (PDF)

Innbyggerundersøkelsen er den største nasjonale undersøkelsen av tilfredshet med offentlige tjenester som er gjennomført noen gang. Undersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Innbyggerundersøkelsen består av to deler. Del 1 ble gjennomført sommeren/høsten 2009. Resultatene presenteres i denne rapporten. I del 1 stilles en rekke spørsmål om innbyggernes generelle syn på de største offentlige tjenestene. Det er også stilt generelle spørsmål om hvordan det er å bo i kommunen, om hvordan folk opplever å leve og bo i Norge, om demokrati og om velferdsstaten. Del 2 av Innbyggerundersøkelsen blir gjennomført 1. halvår 2010. Del 2 retter seg mot brukerne av de enkelte tjenestene. Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres hvert andre år.

Regjeringen ønsker åpenhet om resultatene. Alle data og grafer kan lastes ned fra www.difi.no og gjenbrukes. Det er også mulig å gjøre egne analyser av datamaterialet.