Lønnstabeller for arbeidstakere i staten

Lønnstabellene for ansatte i staten gjeldende fra 1. mai 2016.

Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2016-2018, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat.
Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat.

Vi viser samtidig til Personalmelding 2016-4 og Personalmelding 2016-9

Inntil virksomhetene har kartlagt og operasjonalisert nødvendige opplysningene i lønnssystemene, opprettholder vi anbefalingen i PM-2016-4 om at virksomhetene følger den hovedtariffavtalen som gjaldt fram til 1. mai for samtlige arbeidstakere i staten. På lønnsslippen(e) må det derfor påføres en tekst om at utbetalingen(e) er et midlertidig oppgjør.

Gå til komplette tabeller lenger ned på siden

Forenklet hovedlønnstabell

 LønnstrinnBrutto årslønn
LO Stat, Unio og YS Stat
Brutto årslønn
Akademikerne

19

kr 290 200

288 300

20

kr 293 700

291 900

21

kr 297 400

295 500

22

kr 301 000

299 100

23

kr 304 800

302 800

24

kr 308 700

306 700

25

kr 312 800

310 700

26

kr 316 900

314 900

27

kr 320 700

318 700

28

kr 324 600

322 500

29

kr 328 300

326 200

30

kr 332 200

330 000

31

kr 335 800

333 700

32

kr 339 800

337 600

33

kr 343 600

341 400

34

kr 347 700

345 400

35

kr 351 700

349 400

36

kr 355 900

353 700

37

kr 360 500

358 200

38

kr 365 200

362 800

39

kr 369 800

367 400

40

kr 374 800

372 400

41

kr 379 700

377 300

42

kr 385 400

382 900

43

kr 390 800

388 300

44

kr 396 800

394 300

45

kr 402 700

400 100

46

kr 408 700

406 100

47

kr 415 200

412 600

48

kr 421 800

419 100

49

kr 428 700

425 900

50

kr 435 500

432 700

51

kr 442 400

439 600

52

kr 449 800

446 900

53

kr 457 600

454 700

54

kr 465 000

462 000

55

kr 473 100

470 000

56

kr 480 900

477 800

57

kr 489 300

486 100

58

kr 498 000

494 800

59

kr 507 100

503 800

60

kr 516 000

512 700

61

kr 525 800

522 400

62

kr 535 900

532 400

63

kr 546 400

542 900

64

kr 556 700

553 200

65

kr 567 100

563 500

66

kr 577 400

573 700

67

kr 588 100

584 300

68

kr 598 200

594 400

69

kr 609 700

605 800

70

kr 621 800

617 800

71

kr 636 600

632 500

72

kr 648 100

643 900

73

kr 659 500

655 300

74

kr 671 600

667 300

75

kr 684 600

680 200

76

kr 702 500

698 000

77

kr 720 000

715 400

78

kr 743 100

738 400

79

kr 766 600

761 700

80

kr 790 100

785 000

81

kr 813 100

807 900

82

kr 835 500

830 100

83

kr 857 700

852 100

84

kr 880 000

874 400

85

kr 907 900

902 100

86

kr 935 600

929 600

87

kr 963 700

957 500

88

kr 985 700

979 400

89

kr 1 008 100

1 001 600

90

kr 1 030 300

1 023 700

91

kr 1 052 800

1 046 000

92

kr 1 074 900

1 068 000

93

kr 1 097 200

1 090 100

94

kr 1 119 400

1 112 200

95

kr 1 141 800

1 134 400

96

kr 1 163 600

1 156 200

97

kr 1 185 400

1 177 800

98

kr 1 207 300

1 199 600

99

kr 1 228 200

1 220 300

100

kr 1 249 000

1 241 000

101

kr 1 269 900

1 261 800

 Akademikerne: 

LO Stat, Unio og YS Stat: Eldre lønnstabeller: