Beregning av lønn og trekk for kortvarige permisjoner

C-tabellen og T-A-tabellen produseres ikke lenger. På denne siden finner du formler for beregning av lønn og trekk for kortvarige permisjoner.

Beregning av bruttolønn, nettolønn, overtidsgodtgjørelse og nattidskompensasjon

For definisjon av årslønn, se § 2, punkt 1 i begge hovedtariffavtalene.
Månedslønn er årslønn /12, daglønn er månedslønn /30.

  • Det skal trekkes 400 kr pr. år av bruttolønn til OU-midler.
  • Pensjonsinnskudd er 2 prosent av bruttolønn opp til 12 * folketrygdens grunnbeløp.
  • For høyere bruttolønn beregnes 2 prosent av pensjonsinnskudd av 12 * folketrygdens grunnbeløp.
  • Nettolønn er bruttolønn etter fratrekk for OU-midler og pensjonsinnskudd.
  • Overtidsgodtgjørelse beregnes ut fra bruttolønn som deles på 1850 og multipliseres med 1,5 (50 prosent) og 2 (100 prosent).
  • Nattidskompensasjon beregnes ut fra bruttolønn som deles på C-tabellen og T-A-tabellen produseres ikke lenger. Det er likevel ingen endring i hvordan timelønn og trekk for kortvarige permisjoner skal beregnes. Formlene er lik som før.1850 og multipliseres med 0,45 (45 prosent).

C-tabellen og T-A-tabellen produseres ikke lenger. Det er likevel ingen endring i hvordan timelønn og trekk for kortvarige permisjoner skal beregnes. Formlene er lik som før.

Beregning av timelønn, gjelder for begge avtaler 

37,5-timersuke
Brutto timelønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr)/1950 timer
Netto timelønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr) og pensjon (2 prosent)/1950 timer

35,5-timersuke
Brutto timelønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr)/1846 timer
Netto timelønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr) og pensjon (2 prosent)/1846 timer

Beregning av trekk for kortvarige permisjoner, gjelder for begge avtaler

5-dagersuke
Brutto dagslønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr)/260 dager
Netto dagslønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr) og pensjon (2 prosent)/260 dager

6-dagersuke
Brutto dagslønn: årslønn etter trekk for OU (400 kr)/312 dager
Netto dagslønn: årslønn etter trekk for OU (400) og pensjon (2 prosent) /312 dager