Brev om lokale forhandlinger 2017

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2016 til 30. april 2018 - Lokale forhandlinger 2017

Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.17 (pdf)

Vedlegg: 

  • Gjennomsnittslønn og hjelpeark [excel]  [odf]  [pdf]

    Regnarket er oppdatert pr. 6.7.17 for Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Nord Universitet.