Meld. St. 31 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Verksemda til NSB AS

Verksemda til NSB AS

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no