Meld. St. 13 (2010 – 2011)

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap — – norsk statlig eierskap i en global økonomi

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no