Meld. St. 13 (2010 – 2011)

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap — – norsk statlig eierskap i en global økonomi

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget