Proposisjoner til Stortinget

Prop. 83 S (2010–2011)

Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget