St.meld. nr. 21 (2008-2009)

Om virksomheten til NSB AS

Om virksomheten til NSB AS

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no