Meld. St. 10 (2020–2021)

Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2020 om Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside