Meld. St. 18 (2020–2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

Til innhaldsliste

Tilråding

Kulturdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Kulturdepartementet 19. mars 2021 om Oppleve, skape, dele blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet