Meld. St. 33 (2019–2020)

Langskip – fangst og lagring av CO2

Til innhaldsliste

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding frå Olje- og energidepartementet 21. september 2020 om Langskip – fangst og lagring av CO2 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet