Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges MR-forpliktelser

Norge har sammen med andre stater påtatt seg å følge menneskerettene slik de er slått fast i internasjonale konvensjoner. For Norges del er de mest sentrale MR-forpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN, Europarådet eller ILO. 

Nedenfor finner du en oversikt over de mest sentrale MR-konvensjonene. Ved å klikke på konvensjonene får du opp modeller med lenker til konvensjonstekst, ratifiseringer, forbehold, Norges rapporteringer til overvåkningsorganere, overvåkningsorganenes anbefalinger til Norge, samt eventuelle individklagesaker mot Norge.

I margen til høyre finner du informasjon om nasjonal lovgivning og håndheving av Norges menneskerettighetsforpliktelser. Overvåkningsmekanismene under FN, Europarådet og ILO er presentert for hver organisasjon under inngangen Internasjonale MR-systemer

 

FN

Europarådet

ILO

Menneskerettighetene reflekteres også i politiske erklæringer som Norge har gitt sin tilslutning til, for eksempel i OSSE og FN. Den viktigste av disse dokumentene er uten tvil Verdenserklæringen om menneskerettighetene, vedtatt av FN 10. desember 1948. Denne erklæringen la grunnlaget for det senere arbeid med rettslig bindende konvensjonstekster i FN.