ILO-konvensjoner om likebehandling i arbeidslivet

ILO-konvensjoner om likebehandling i arbeidslivet

ILO nr. 100 konvensjon om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere av lik verdi

ILOs konvensjon om lik lønn for lik verdi ble vedtatt av ILO 29. juni 1951. Den trådte i kraft for Norges del 24. september 1960.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2004)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Foreløpig ikke ferdigbehandlet

 

Neste rapportering:

2006

ILO nr. 111 konvensjon om diskriminering i arbeidslivet

ILOs konvensjon om diskriminering i arbeidslivet ble vedtatt av ILO 25. juni 1958. Den trådte i kraft for Norges del 24. september 1960.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2004)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Foreløpig ikke ferdigbehandlet

 

Neste rapportering:

2006

Mer informasjon om begge konvensjonene er tilgjengelig fra ILO-databasene ILOLEX og APPLIS.

ILOLEX er ILOs database om internasjonale arbeidsstandarder. ILOLEX har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

APPLIS er en egen database med informasjon om ratifiseringer, rapporter til og anbefalinger fra ILOs ekspertkomite. Materialet er her sortert både etter stat og konvensjon.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem