ILO-konvensjoner om tvangsarbeid

ILO-konvensjoner om tvangsarbeid

ILO nr. 29 overenskomst om tvangsarbeid

ILOs overenskomst om tvangsarbeid ble vedtatt av ILO 28. juni 1930. Den trådte i kraft for Norges del 1. juli 1933.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2003)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Ingen kommentarer til siste rapport

Neste rapportering:

2005

ILO nr. 105 konvensjon om avskaffelse av tvangsarbeid

ILOs konvensjon om avskaffelse av tvangsarbeid ble vedtatt av ILO 25. juni 1957. Den trådte i kraft for Norges del 17. januar 1959.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2003)

Ekspertkomiteens kommentarer;:
Ingen kommentarer til siste rapport

 

Neste rapportering:

2005

Mer informasjon om begge konvensjonene er tilgjengelig fra ILO-databasene ILOLEX og APPLIS.

ILOLEX er ILOs database om internasjonale arbeidsstandarder. ILOLEX har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

APPLIS er en egen database med informasjon om ratifiseringer, rapporter til og anbefalinger fra ILOs ekspertkomite. Materialet er her sortert både etter stat og konvensjon.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem