Den reviderte europeiske sosialpakt

Oppdatert oktober 2005

Den europeiske sosialkomités konklusjoner (2005)

Den reviderte europeiske sosialpakt

Den europeiske sosialpakt ble vedtatt av Europarådet i 1961. Den trådte i kraft for Norges del 26. februar 1965. Europarådet undertegnet i 1996 en revidert versjon av sosialpakten. Den reviderte sosialpakt trådte i kraft for Norges del 1. juli 2001.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Reservasjoner

Norges tredje rapport

Artikkel 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 20

Den europeiske sosialkomités konklusjoner:
Rapporten er foreløpig ikke behandlet

Neste rapportering:
30. juni 2006

Norges tidligere rapporteringer etter den reviderte europeiske sosialpakt

Norges første rapport (2003)
artikkel 1-5-6-7-12-13-16-19-20

Norges andre rapport (2004)

Artikkel 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31

Den europeiske sosialkomités konklusjoner (2004)

Mer informasjon er tilgjengelig fra Europarådets nettsider om Norges oppfølging av sosialpakten.