ILO-konvensjoner om barnearbeid

ILO-konvensjoner om barnearbeid

ILO nr. 138 konvensjon om minstealder for adgang til sysselsetting

ILOs konvensjon om minstealder for sysselsetting ble vedtatt av ILO 26. juni 1973. Den trådte i kraft for Norges del 8. juli 1981.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2003)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Ingen kommentarer til siste rapport

(2003)

 

Neste rapportering:

2005

ILO nr. 182 konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

ILOs konvensjon om barnearbeid ble vedtatt av ILO 17. juni 1999. Den trådte i kraft for Norges del 21. desember 2001.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2003)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Ingen kommentarer til siste rapport

 

Neste rapportering:

2005

Mer informasjon om begge konvensjonene er tilgjengelig fra ILO-databasene ILOLEX og APPLIS.

ILOLEX er ILOs database om internasjonale arbeidsstandarder. ILOLEX har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

APPLIS er en egen database med informasjon om ratifiseringer, rapporter til og anbefalinger fra ILOs ekspertkomite. Materialet er her sortert både etter stat og konvensjon.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem