ILO-konvensjon om urbefolkning

ILO-konvensjon om urbefolkning

ILO nr. 169 konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater

ILOs konvensjon om urbefolkninger og stammefolk ble vedtatt av ILO 27. juni 1989. Den trådte i kraft for Norges del 5. september 1991.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2003)

Ekspertkomiteens kommentarer:

(2004)

 

Neste rapportering:

2008

Mer informasjon om konvensjonen er tilgjengelig fra ILO-databasene ILOLEX og APPLIS.

ILOLEX er ILOs database om internasjonale arbeidsstandarder. ILOLEX har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

APPLIS er en egen database med informasjon om ratifiseringer, rapporter til og anbefalinger fra ILOs ekspertkomite. Materialet er her sortert både etter stat og konvensjon.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.