ILO-konvensjoner om organisasjonsrettigheter

ILO-konvensjoner om organisasjonsrettigheter

ILO nr. 87 konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten

ILOs konvensjon om foreningsfrihet og organisasjonsretten ble vedtatt av ILO 9. juli 1948. Den trådte i kraft for Norges del 4. april 1950.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2004)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Foreløpig ikke ferdigbehandlet

 

Neste rapportering:

2006

ILO nr. 98 konvensjon om gjennomføring av prinsippene for organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger

ILOs konvensjon om gjennomføringen av organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger ble vedtatt av ILO 1. juli 1949. Den trådte i kraft for Norges del 17. februar 1956.

UDs traktatdatabase

Konvensjonstekst

Ratifiseringer

Norges siste rapport (2004)

Ekspertkomiteens kommentarer:
Foreløpig ikke ferdigbehandlet

Neste rapportering:

2006

Mer informasjon om begge konvensjonene er tilgjengelig fra ILO-databasene ILOLEX og APPLIS.

ILOLEX er ILOs database om internasjonale arbeidsstandarder. ILOLEX har egne nettsider om Norges oppfølging av ILO-konvensjonene. Det skilles her ikke mellom MR-konvensjonene og ILOs øvrige konvensjoner.

APPLIS er en egen database med informasjon om ratifiseringer, rapporter til og anbefalinger fra ILOs ekspertkomite. Materialet er her sortert både etter stat og konvensjon.

Les også mer om ILOs menneskerettighetssystem