Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Til Justis- og politidepartementet

Utvalget til å utarbeide utkast til lov om pass (passlovutvalget) legger med dette frem sin utredning. Lovutkastet innebærer ingen vidtgående endringer i forhold til gjeldende rett, men vil medføre enklere regler. Bestemmelser av vesentlig betydning for den enkeltes rettsstilling foreslås inntatt i loven, mens detaljregler overlates til forskriftene.

Utredningen er enstemmig.

Oslo, august 1994

Erik Møse

Peter A Blom

Eva Rygh

Tonja Korvann

Magne Svor

Til dokumentets forside