NOU 1998: 15

Arbeidsformidling og arbeidsleie

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 6. mars 1998 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utarbeide en utredning med vurderinger av arbeidsformidling og utleie-/innleie av arbeidskraft. Utvalget legger med dette frem utredningen.

Oslo, den 8. september 1998

Jon Blaalid

Jan Fougner

Randulf Å. Riderbo

Bente Svendsgam

Torill Lødemel

Steinar Simonsen

Liv Undheim

Lill Fischer

Arent Skjæveland

Ragnhild Nordaas

Randi Wilhelmsen

Morten Reymert

Sverre Try

Tone Hobæk

Arne Raade

Inge Skeie

Mari Hellesylt

Stein Nestvold

Til dokumentets forside