Til Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 27. mai 1998 et utvalg til å utrede forslag til ny lov om arveavgift.

Arveavgiftsutvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 5. mai 2000

Frederik Zimmer

Anne Cathrine Frøstrup

Hedda Huseby

Brit K. Lundgård

Knut Erik Omholt

Bjørn Paulsen

Thor Olav Thoresen

Erik Wahlstrøm

Helge Johannessen

Carl E. Gjersem

Frode Hammer

Harald J. Andersen

Til dokumentets forside