NOU 2001: 14

Vårens vakreste eventyr . . .?

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget til å foreta en analyse av dagens forhandlingssystem og rammeverk for tarifforhandlinger og eventuelt foreslå endringer i systemet, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 1999. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 2. april 2001

Ingse Stabel

Torgeir Aarvaag Stokke

Kjell Bjørndalen

Morten Øye

Stein Gjerding

Aud Blankholm

Sverre Strand

Lars Chr. Berge

Randulf Å. Riderbo

Ingvild Elden

Erik Bartnes

Randi Stensaker

>Eli Mette Jarbo

Til dokumentets forside